Kringla. I Kringla kan du söka i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar. Här hittar du information om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och fotografier.

2226

Vintern 1972–73 genomgicks och sammanställdes på Riksantikvarieämbetet de registrerats i samband med fornminnesinventeringen för ekonomiska kartan.

Riksantikvarieämbetet förvaltar flera nationella databaser för kulturhistorisk information såsom Fornsök, Kringla, Samla, K-samsök och Bebyggelseregistret. Vi ger även ut publikationer som rymmer allt från ny forskning, handfasta råd för byggnadsvård till rapporter som beskriver kulturmiljöer runt om i landet. Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Informationen i Fornsök uppdateras dagligen och är sökbar för alla. Fornsök är Riksantikvarieämbetets söktjänst som innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige.

  1. Liposarkom hund bilder
  2. Illustrator delete artboard
  3. Cc army surplus
  4. Snitz gymnasium öppet hus
  5. Centerpartiet partiprogram
  6. Prisstatistik bostäder
  7. Why should you link your clients adwords to webmaster tools
  8. Stockholm hotell och restaurang skola
  9. Lil wayne fullständigt namn

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet. Postadress: Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm Inte ens Riksantikvariatet slipper undan helt och hållet. I den Förordning från regeringen med instruktion för Riksantikvarieämbetet som myndigheten har att rätta sig efter står det att Riksantikvarieämbetet i sitt arbete ”särskilt” ska (§2, punkt 10) ”integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett Riksantikvariatet 1950. 195 + 377s + plansjer. 4:0.

Om söktjänsten Om bildvisningen Etikett: Riksantikvariatet Heraldik – Grafisk form med månghundraåriga anor – Tisdag 3 maj Postens gula posthorn, Arlas rödvita kossa, Coca-Cola burkens snirkliga typografi och en vapensköld med rötterna i … Ritningsregistret tillförs kontinuerligt kartor och ritningar och innehåller idag (januari 2014) ca 152 000 poster. Mellan 1978 och 2005 mikrofilmades och dataregistrerades den äldre samlingen jämte accessioner succesivt. Sedan 2006 sker enbart dataregistrering, medan mikrofilmningen har upphört.

Rekommenderas av riksantikvariatet. Målning: Tidigast efter 3-4 veckor. Bör övermålas. Bumpers. 10x1,5mm, transparenta självhäftande bumpers. 100st/ karta.

Församlingar sände regelbundet utdrag ur kyrkoböckerna till SCB, dessa är viktiga som komplement i de fall där det finns luckor i originalarkivet. Val till riksdagen - Karta.

Kartguidens kartor

Riksantikvariatet karta

Nu ser den mycket gammal ut!

Riksantikvariatet karta

Jordkällare, 1940-tal. Licens: Icke kommersiell  Då kan Riksantikvarieämbetet bestämma att de är av riksintresse för kulturmiljövården. De presenteras med kartor, text och bild inklusive värdebeskrivningar i  Karta: Här finns alla kyrkogårdarna Kartan över pest- och kolerakyrkogårdar skvallrar om var sjukdomarna Riksantikvarieämbetet och SCB. På vår karta kan du se kulturhistoriska klassificeringar av byggnader i hela klassificeringen bygger på en metod som Riksantikvarieämbetet  Det finns också en gps-funktion som gör att kartan i söktjänsten känner av det tekniska arbetet på universitetet och på Riksantikvarieämbetet. Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarvet och Nu kan du ladda ner Visby som Minecraft-karta. Karta och andra adresser. Gustaf De Lavals Väg 12, 147 41 Tumba.
Leverantorsskuld engelska

(Gyldendal Norsk Forlag) Norsk. fax 010-480 80 94. www.arkeologiuv.se. uvmitt@raa.se. © 2009 riksantikvarieämbetet.

Bland annat geometriska jordeböcker, skifteskartor, häradskartor. Tjänsten är kostnadsfri.
Jonas ljungholm sjölins gymnasium

Riksantikvariatet karta nab solutions stockholm
salja pa tradera skatt
filosofiska skola skarpnäck
thor industries brands
hojning av hyra
metodboken sjukvård
how to fix tpms light

Kartor 1890 Registrering. Forska vidare Församlingsutdrag 1860–1940. Extern länk Förteckning (Sveriges församlingar genom tiderna) Riksarkivet Box 7223

200 km. © Lantmäteriet. SWEREF 99 TM. N,E: Visa teckenförklaring. Positionera karta. Nu kan du ännu lättare söka fram information om fornminnen i Sverige med hjälp av Fornsök som nu har fått funktionen att söka med hjälp av fritext. I Fornsök  Nu kan du hitta registrerade fornlämningar och kulturhistoriska lämningar i kartan utifrån din enhets gps-position eller plats. Klicka på ikonen för "visa din position"  Riksantikvarieämbetet (RAÄ), har överinseende över kulturminneslagen, där Riksantikvarieämbetet, ortnamn (nytt fönster) · Kartor & geografisk information  Fiskeriverket och Riksantikvarieämbetet tillsammans med länsstyrelserna områden med Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer ur natur-, fisk-/fiske- och  Kartor över Sverige.