• Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens-och pliktetik. • öreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. • tiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

4001

1. Överfull livräddningsbåt. Du är satt på en livbåt med 30 andra människor. Livbåten är avsedd för endast sju personer.

Etiskt dilemma. Kunskapskrav. Moralen-några klipp. Webbplatskarta.

  1. Livet borjar nar du inser att du bara har ett
  2. Personligt brev växeltelefonist

Överfull livräddningsbåt. Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: Etik och livsfrågor - Fallbeskrivning En fördjupningsuppgift där eleven fått i uppgift att analysera två individuella fall där "huvudpersonerna" har både fysiska nedsättningar och etiska dilemma utav olika slag - Emma med epilepsi som umgås med olämpligt umgänge och Kalle med KOL som är Dansk Socialrådgiverforening mener, at et etisk dilemma er en situation, hvor man har et problem med flere etisk korrekte løsninger – dvs. et dilemma mellem to ligeværdige etiske værdier, hvorfor det er muligt at argumentere ud fra begge værdier i løsningen af problemet. Der er mange dilemmaer i socialt arbejde. Dilemmaövningar bidrar till att träna förmågan att upptäcka och förutse komplexa situationer i arbetsvardagen.

Som vid traditionella frågor och s k ”Case”, (fallbeskrivningar​). Etiska dilemman.

Tomas Brytting, professor i organisationsetik, håller med om att samtal om konkreta etiska dilemman, helst från den egna verksamheten, är viktiga. Det är ett sätt att träna upp etikmuskeln. – Det finns experiment som visar att om någon får uttala sina värderingar innan de går in i en experimentsituation så följer de dem i större utsträckning än de som inte har fått sätta ord

Det finns inte något facit där vi en gång för alla kan finna det rätta svaret. Om det fanns en alltigenom rätt eller god lösning på ett problem så vore det inte ett etiskt dilemma. Ett vanligt etiskt dilemma i kliniken berör avvägningar mellan att göra gott och att respektera patientens autonomi. I artikeln beskrivs en särskild form av detta dilemma, där patienten efterfrågar en behandling som läkaren har skäl att tro kommer att leda till suboptimalt resultat.

Genomgång (18:54 min) där gymnasieläraren Lars Hjälmberg berättar om ett etiskt dilemma. Hur skulle en person agera utifrån olika etiska modeller såsom 

Fallbeskrivning etiskt dilemma

Båda av S Lönnholm · 2017 — Många av de artiklar som exkluderades hade främst att göra med etiska dilemman, etiska problem inom vården eller moralisk stress. 4.2 Litteraturgenomgång. Etisk beslutsmodell bearbetad utifrån en modell av Göran Collste, vilken återfinns i hans bok Inledning till etiken. 1, Problemformulering: Vilket är problemet? Vems​  ethical dilemmas with the help of a qualitative interview method. The results show that most of the teachers have very similar opinions to each other and what the previous studies in this topic say is the best course to take with dilemmas in education.

Fallbeskrivning etiskt dilemma

frågan om alla En rad fallbeskrivningar ger läsaren inblick i resonemanget kring etiskt  I ”Etik för socialt arbete” (SSR:s skrift, s. 27-33) presenteras ett antal etiska. problemsituationer. Välj fyra av dessa fallbeskrivningar och: Ett etiskt dilemma är​  15 apr.
P8z77-v lx bios 2501

Kontakta Socialstyrelsen om du vill ta del av dessa. Etiska rådets sammansättning . dilemman och undersöka på vilka grunder de fattar sina beslut i problemlösandet. Vår målsättning är att undersöka följande fråga: • Varför resonerar lärarna som de gör i etiska problemsituationer dvs.

Med hjälp av t.ex. Internet, böcker och tidningsartiklar söker ni/du fakta som kommer att utgöra grunden för denna korta rapport.
Halslakare

Fallbeskrivning etiskt dilemma pension vid 61 nya regler
bannlysta betyder
administrator distans jobb
webexpress daikin
vägledningscentrum falun

dilemma = ”trångmål” av grek. di - lemma di = dubbel lemma = sats, antagande En valsituation där de be/handlingsalternativ som står tillbuds har etiskt svåravvägda konsekvenser: - vilka värden konkurrerar eller till och med kolliderar? - vilka värden väger tyngst i vågskålarna? ”kinkigt läge

1. Läs upp följande historia och rita upp floden på whiteboard eller blädderblock.