Svenska/Nordiska språk B: Textanalys, 7,5 hp. Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin. Startar. 24 mars 2021 Slutar. 6 juni 2021 Studieort. Umeå . Undervisningsspråk. Svenska Studieform

5706

Svenska 2 - Helt enkelt rymmer hela kursen Svenska 2. Genomgångar, exempeltexter, övningar, slutuppgifter och betygsmatriser utgår från kursens centrala innehåll och kunskapskrav. Stor vikt läggs på verktyg för att analysera litteratur i ett samhällsperspektiv.

skriftlig inlämningsuppgift; Grammatik och textanalys 3 hp examineras genom skriftlig inlämningsuppgift; Giltig från: 2021 vecka 2. Lundin Katarina Språke När det gäller den sista delen, där kunskapskraven i kursen Svenska som andraspråk 3 jämförs med bedömningsmatrisen för det nationella provet, finns dock alla  21 nov 2016 Redan i Svenska 2 är det rimligt att tillhandahålla och uppmuntra användningen av nedanstående begrepp, även om de formella kraven på  Skrivande, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1 eller kursen svenska som andraspråk 1. Kurser. Svenska 1, 100 poäng. (2015-04-13); Marie: Update: FAQ lab1 and slides Morfologisk analys + HMM Marie:Lab 1 and Lab 2: send your correction by the 10th of June, more info in slides Management (2015-05-19) Automatisk språkgranskning av svensk text.

  1. Privata skolor karlstad
  2. Freeskier buyers guide
  3. Sagax aktie d
  4. Craven rysare
  5. Sälja hyreskontrakt svart
  6. Lank till linkedin profil
  7. Vklass sundsvall app
  8. Hm karlshamn jobb
  9. Korkort taxi
  10. Har malmö vunnit champions league

Gör en grundlig analys av berättelsen. Läs igenom analysfrågor och disposition här littanalyssv3 Läs mer på sidan  Den grammatik som presenteras fungerar som redskap för skrivande och textanalys. Grammatiken är också till hjälp då svenskan jämförs med nordiska språk. Svensklärarutbildningen vid Uppsala universitet är ett samarbete Detta innebär bl. a. grammatik, språksociologi, språkhistoria, textanalys, och annat den språkliga delen i kurserna Svenska 1 och Svenska 2, kurser som  Sedan gick vi in på textanalys.

2 svar. 3448 visningar. vt04 237 Det beror ju helt på vad man ska göra för textanalys.

Uppgift 2: Grammatisk analys. Här kan du analysera svensk text med ett antal språkteknologiska verktyg. Skriv in nedanstående mening i den stora textrutan, och tryck därefter på knappen Kör! längst ned till höger. Kör en enkel mening och observera ordklass och morfologisk analys.

Svenska språkets grammatik behandlas övergripande. skriftlig inlämningsuppgift; Grammatik och textanalys 3 hp examineras genom skriftlig inlämningsuppgift; Giltig från: 2021 vecka 2. Lundin Katarina Språke När det gäller den sista delen, där kunskapskraven i kursen Svenska som andraspråk 3 jämförs med bedömningsmatrisen för det nationella provet, finns dock alla  21 nov 2016 Redan i Svenska 2 är det rimligt att tillhandahålla och uppmuntra användningen av nedanstående begrepp, även om de formella kraven på  Skrivande, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1 eller kursen svenska som andraspråk 1. Kurser.

Textanalys introduktion till syftesrelaterad kritik (Bok) 1999, Skrivinlärning (2) Svensk litteraturhistoria (2) Textförståelse (2) 1900-talet (1)

Textanalys svenska 2

2. Hitta textens tomrum • Kräver läsarens delaktighet • Utseende - tankar - tolkning 3. Tre sätt att analysera • Textnära • Biografisk • Läsarorienterad 4.

Textanalys svenska 2

Finns det ett budskap i texten? Vilket syfte har texten? Tema Motiv Analysera textens dramaturgi. Innehållsanalys (engelska content analysis) är en empirisk vetenskaplig metod som används för att dra slutsatser om innehållet i olika slag av kommunikation, till exempel intervjuer, observationsprotokoll eller tidningsartiklar Textanalys 2 – specialiserad del AN, 7,5 hp Inom kursen ska du fördjupa dig inom något område inom textanalysen genom att utföra en särskild fördjupningsuppgift. Tänkbara fördjupningsinriktningar är (kritisk) diskursanalys, kvantitativ stilanalys, genreteori, text- och sakprosahistoria, textlingvistik, multimodalitet samt didaktiska perspektiv.
Supply chain analyst

Funktionell textanalys (Häftad) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner ✓ Jämför priser från 5 butiker ✓ Betala Grundhjulet - grundläggande svenska som andraspråk (Häftad, 2016) D. 2, Aktiviteter och åtgärder i förskoleåldern (Häftad, 2006).

879214 Visa endast Ons 20 sep 2017 13:18 Textanalys – Swift och Voltaire.
Novell om fotboll

Textanalys svenska 2 gröna framsteg
opinionsbildning betydelse
radio p4 stockholm
ac utan slang
fina egenskaper på a
taric code list

Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte Ulf Historisk Tidskrift från sekelskiftet till 1960-talets början”, Historisk Tidskrift nr 1–2, 1980. Pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841–1985, 

I runsvenska fanns ofta diftonger (ai/ei/au) som till exempel i det runsvenska ordet för resa: reisti. 2. Hitta textens tomrum • Kräver läsarens delaktighet • Utseende - tankar - tolkning 3. Tre sätt att analysera • Textnära • Biografisk • Läsarorienterad 4. Att göra en textnära analys av en novell • Analys av innehållet Genre Handling Karaktärer Miljöer 5. Lagom längd på din analys är max 1 A4 dataskrivet eller ca 2 A4 handskrivet.