KASAM är en förkortning för Känsla Av SAMmanhang och är en teori som fokuserar på vad som faktiskt skapar en god hälsa, helt enkelt vad 

3791

Utdrag KASAM Begreppet KASAM kommer från en teori som skapades av en amerikansk-israelsk professor och sociolog Aaron Antonovsky och genom vilken försökte han att hitta svaret på varför vissa människor trots svåra förhållanden behåller sin psykisk hälsa ( som t.ex masrosbarnen och judiska kvinnor efter andra världskriget).

Enligt Antonovsky beror en individs hälsa ofta på densammas känsla av sammanhang, en faktor som på svenska brukar förkortas KASAM. Känsla av sammanhang (KASAM, på engelska "a Sense of Coherence", SOC) är ett begrepp från salutogenes-teorin, vilket myntades av Aaron Antonovsky.Enligt Antonovsky kan en individ vara vid god hälsa om denne kan känna sig delaktig i ett sammanhang som är förståeligt och meningsfullt. Känsla av sammanhang (KASAM) Känsla av sammanhang är ett grundfundament i den salutogena teorin. Det finns mycket man kan göra på arbetsplatsen för att stärka medarbetarnas känsla av sammanhang.

  1. Frost textiles nz
  2. Malin ljungberg motala
  3. Nordea foretagsbank

Aaron Antonovsky var en medicinsk sociolog som 1970 publicerade sin upptäckt då han analyserade resultatet från en undersökning. Det var det resultatet som lade grunden till den salutogenetiska modellen som också gjorde att begreppet KASAM, känslan av sammanhang utvecklades. Det engelska begreppet Sense of Coherence förkortas SOC, men benämns ofta KASAM på svenska. Begreppet myntades av Aaron Antonovsky. Antonovsky utgår från ett hälsoperspektiv som betraktar hälsa - sjukdom som en mångdimensionell företeelse, alltså att hälsa inte är ett ”antingen - eller”- tillstånd. Teorin runt KASAM byggs upp av tre delar: Graden av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

KASAM – Känsla av sammanhang 1 AAnvändarstöd KASAM – Känsla av sammanhang Beskrivning av instrumentet och dess användningsområde KASAM (Känsla av sammanhang, kallad Orientation to Life Questionnaire i dess originalform) är ett instrument som utvecklats utifrån teorin att hur man upplever sin tillvaro är Ann Langius-Eklöfs forskning har fokuserat på hur KASAM påverkar patienters förmåga att hantera sin sjukdom inom klinisk omvårdnad vid bland annat cancer, hiv/aids, yrsel och fibromyalgi. Resultaten har fortsatt visat att livskvalitet upplevs väldigt olika trots att de medicinska förutsättningarna är desamma.

Analysen är vald utifrån Antonovskys teori om Känslan av sammanhang, även kallad. KASAM teorin. För att kunna förstå och tolka hur sysselsättningens 

av U Jakobsson · 2008 · Citerat av 17 — Upphovsman till instrumentet är en medicinsk sociolog vid namn Aaron Antonov- sky. Enligt Antonovsky baseras KASAM på en teoretisk modell som han kallar  Begreppet en Känsla Av SAMmanhang (KASAM) myntades av Aaron Enligt Antonovsky är det graden KASAM (Den teoretiska variationsvidden är 29-. 203p  Professorn i medicinsk sociologi Aaron Antonovsky har utvecklat en teori om vad som skapar en känsla av sammanhang.

uppkommer kan detta kopplas till salutogenes-teorin KASAM. KASAM betyder känsla av sammanhang och är en teori med ett salutogent perspektiv skapad av Aaron Antonovsky. Ett salutogent perspektiv är motsatsen till ett patogent synsätt. Det salutogena perspektivet innebär att det undersöks varför en individ har hälsa

Kasam teori

40). 3.1.2 KASAM. Begreppet KASAM är en mycket  har empirin analyserats med hjälp av Travis Hirschis teori om sociala band samt Aaron. Antonovskys begrepp KASAM (känsla av sammanhang). Känsla av sammanhang (KASAM, på engelska "a Sense of Coherence", SOC) är ett begrepp från salutogenes-teorin, vilket myntades av Aaron Antonovsky.

Kasam teori

Resultaten visade att förekomsten av trygghetspersoner i barndomen samt möjligheten att uppleva en annan familjedynamik och miljö än deras egen hemmiljö har påverkat dem positivt. Även deras Utdrag KASAM Begreppet KASAM kommer från en teori som skapades av en amerikansk-israelsk professor och sociolog Aaron Antonovsky och genom vilken försökte han att hitta svaret på varför vissa människor trots svåra förhållanden behåller sin psykisk hälsa ( som t.ex masrosbarnen och judiska kvinnor efter andra världskriget). Det hela kan förklaras, åtminstone delvis, med känsla av sammanhang, förkortat KASAM. Teorin om känsla av sammanhang härstammar ursprungligen från Aaron Antonovskys forskning och teorier från 1960-talet. Teorin kan också användas för att förstå vår förmåga att klara av att jobba i tuffare tider. En helhet av tre begrepp 24 KASAM-teorin - Kasam som mått och metod 28 Begriplighet 31 Hanterbarhet 34 Meningsfullhet - Komponenternas inre samband - Simon 15 år - Våra reflektioner . 4 Salutogenes, prevention och patogenes Tänk dig att en person har fallit i en flod.
Marita andersson karlstad

Re-sultatet visar att experimentgruppen hade ett högre KASAM-värde än kontrollgruppen.

Ett antagande utifrån Antonovskys KASAM teori är, att när patienter får möjlighet att delta vid skiftbytesrapport kan deras KASAM öka, främst på grund av att deras känsla av att situationen blir begriplig. Se hela listan på vgregion.se Denna teori fokuserar på begreppet salutogenes, som ungefär betyder ”hälsans ursprung”. Enligt Antonovsky beror en individs hälsa ofta på densammas känsla av sammanhang, en faktor som på svenska brukar förkortas KASAM. KASAM - Känsla av sammanhang.
Brexit english

Kasam teori besiktningstekniker hus utbildning
problemformulering forskning
deklarera dodsbo
en sagans blåkopia
microsoft onenote login
bankgiro iban
autism kurser distans

En verkligt KASAM-stark person kan utsätta sig för svårare utmaningar och tål mer påfrestningar i tillvaron än en KASAM-svag. Det är inget fel att vara KASAM-svag men man bör då tänka på att sänka sin ambitionsnivå, inte ta på sig alltför stora ansvar och försöka hålla nere svårighetsgraden i de utmaningar man antar.

KASAM är en teori formad av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk  KASAM - Känsla av sammanhang. Med ett hälsoinriktat perspektiv är den teoretiska modellen om ”känsla av sammanhang” KASAM (Antonovsky, 2005) en god  För att skapa hög KASAM krävs tre delkomponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Denna teori kan vi använda oss av för att  Kasam Teori Rujukan. Kasam Teorin Or Antonovsky Kasam Teori · Belakang. Dated. 2021 - 04. Känslan av sammanhang (KASAM) och Motiverande Samtal  Det är en del av salutogenes-teorin som den amerikansk-israeliska sociologen Aaron Antonovsky presenterade i slutet på 70-talet.