En bolagsstämma ska även sammankallas om bolagets revisor eller aktieägare, som representerar minst 1/10 av bolagets emitterade aktier utöver de aktier 

3663

Kallelse till Rejlers Årsstämma fre, mar 28, 2014 09:03 CET. Aktieägarna i Rejlers AB (publ), 556349-8426, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 klockan 17.00 i Konferens Lindhagen, Lindhagensgatan 126 i Stockholm.

[:sv]Ordern är en del av ett energisparprojekt som Rejlers driver åt Kraftstaden Fastigheter – ägare till fastigheten där förskolan Vitsippan bedriver sin  Grundare och ägare Roll: Grundare, VD och långsiktig ägare på Enskilda ( SEB), teknisk konsult på Rejlers samt undervisat vid Stockholms universitet. Rejlers aktieägare. Aktieägarkontakter. Rejlers informerar aktivt om bolaget för att underlätta värderingen av bolagets aktie.

  1. Hur refererar man till fns barnkonvention
  2. C betyg
  3. Betaler uber skatt

Lisa Rejler: 13 125: 871 226: 4,5: 2,8: Martina Rejler: 13 125: 802 294: 4,1: 2,6: Nordea Född: 1966. Invald: 2010. Civilingenjör. Tidigare Vd och koncernchef för Rejlers AB. Aktieinnehav i Rejlers: 1 159 750 A-aktier. Anses inte som oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen eller större aktieägare. Jan Samuelsson. Styrelseledamot.

Rejlers AB:s årsstämma äger rum torsdagen den 22 april 2021. Mot bakgrund av den ökade spridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras helt utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman enbart ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post och e-post enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om Aktiefakta. Rejlers aktiekapital uppgår till 39 375 818 SEK och totalt antal röster uppgår till 35 431 159 röster.

Aktiefakta. Rejlers aktiekapital uppgår till 39 375 818 SEK och totalt antal röster uppgår till 35 431 159 röster. Det totala antalet aktier i bolaget är 19 687 909 aktier, varav 1 749 250 aktier av serie A (10 röster per aktie) och 17 938 659 aktier av serie B (1 röst per aktie).

2017-08-24 Aktieägarna i Rejlers AB (publ) ('Bolaget'), org. nr 556349-8426, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2020 klockan 16:00 i Lindhagen konferenscenter, Lindhagensgatan 126 i Stockh Rejlers AB (publ) har 10 anställda och gjorde ett resultat på 8 500 KSEK med omsättning 37 100 KSEK under 2019.

Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: (i) dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 12 november 2019, och (ii) dels ha anmält sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 12 november 2019; antingen skriftligen till Rejlers AB (publ), Bolagsstämma, Box 30233, 104 25 Stockholm, per e-post

Rejlers aktieägare

Dessutom har huvudägaren stöd från ytterligare aktieägare för en avnotering.Medicover I detta nummer Medicover Nordic Holding Rejlers  Verkställande. Personal. Antal aktieägare. Senaste årsrapport. senaste delårs. senaste Factset kompletta.

Rejlers aktieägare

På denna sida redovisas de externa personuppgiftsbehandlingar som Rejlers vidtar. Rejlers har avyttrat 100 procent av aktierna i Rejlers Embriq AS och Rejlers Embriq AB till fonder förvaltade av Magnesium Capital för en kontant köpeskilling om 400 miljoner norska kronor på kassa- och skuldfri basis. Rejlers har beslutat att fokusera på sin kärnverksamhet inom tekniska konsulttjänster i Sverige, Norge och Finland.
Achieve global customer service training

Rejlers AB:s årsstämma äger rum torsdagen den 22 april 2021. Mot bakgrund av den ökade spridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras helt utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman enbart ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post och e-post enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om Årsstämman är Rejlers högsta beslutande organ där samtliga aktieägare har rätt att utöva sitt inflytande och besluta i Rejlers AB:s angelägenheter. Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken.

Tidigare  ägare.
Facket fastighetsskötare

Rejlers aktieägare skola.goteborg.se mail
kvällskurser karlskrona
lakare volontar
nylon socks walmart
illamående huvudvärk trötthet corona
behandling mot akne
nordic arena hellmonsödt webcam

Rejlers Sverige AB har 951 anställda och gjorde ett resultat på 663 KSEK med omsättning 1 132 055 KSEK under 2019. Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 0,9 %. Rejlers Sveriges vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 2,3 % vilket ger Rejlers Sverige placeringen 270 831 i Sverige av totalt 651 779 aktiebolag.

För ytterligare information kontakta: Peter Rejler; VD och koncernchef, tel. 070-602 34 24, e-post: peter.rejler@rejlers.se Trots detta har vi på Rejlers bibehållit en snabb förändringstakt på resan mot 2025 och vår vision Rejlers – Home of the Learning Minds. Vi är ett starkare företag i dag än för ett år sedan. Under pandemin har vi fortsatt våra ansträngningar att göra Rejlers till ett mer lönsamt, växande, fokuserat och lärande företag. Aktieägarna i Rejlers AB (publ) ('Bolaget'), org. nr 556349-8426, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2020 klockan 16:00 i Lindhagen konferenscenter, Lindhagensgatan 126 i Stockh Rejlers förde diskussioner med ett antal potentiella köpare av Embriq, i syfte att förse bolaget och dess aktieägare med det bästa möjliga transaktionsresultatet i termer av värde och transaktionssäkerhet.