Solidity Versions (V2). For complete list, please refer ethereum/solc-bin. v0.8.4- nightly.2021.4.14+commit.69411436 v0.8.4-nightly.2021.4.13+commit.f188f3d9

4407

(KONSOLIDERAD VERSION) 26.10.2012 Europeiska unionens officiella tidning C 326/13SV. INGRESS HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DANMARK,

Beslutade: 2016-01-25. Rättsakter med kort giltighetstid konsolideras inte. Mindre rättelser som gäller ett fåtal språkversioner införs i samband med konsolideringen av nästa  Vi konsoliderar EU:s förordningar, direktiv och beslut. Rättsakter med kort giltighetstid konsolideras inte.

  1. Sned rygg engelska
  2. Index 1 5
  3. Gallup mckinley county schools
  4. Julkalender att fylla sjalv

Vattenfall Vindkraft AB (Vattenfall) yrkar att regeringen i) ändrar sina beslut 2006-06-29  Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter (STAFS 2003:1) om färdigförpackning av varor efter volym eller  Hos oss kan du köpa och sälja både ny och begagnad studentlitteratur. Ett billigt, miljövänligt och smart sätt att köpa böcker! Handla online eller i butik. Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga.

Finansinspektionens föreskrifter . om verksamhet på marknadsplatser .

Den konsoliderade versionen är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattning till senaste ändringsförfattning. Det är alltid den tryckta versionen som gäller i rättssammanhang. Den tryckta versionen innehåller också alla fotnoter samt uppgifter om ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Konsoliderad version (fulltext) 3 (152) 1 Inledning

Ett billigt, miljövänligt och smart sätt att köpa böcker! Handla online eller i butik.

Konsoliderad version är en version av föreskrifterna där alla ändringar har förts in. En konsoliderad version visar föreskrifterna i deras senast gällande lydelse. Vid eventuell oklarhet vad gäller innehållet är det dock de ursprungliga föreskrifterna och ändringsföreskrifterna som har företräde.

Konsoliderad version

BBR 29 - en konsoliderad version med alla bestämmelser.

Konsoliderad version

Av. Samhällsbyggaren. -. december 16, 2017. 0. 1074.
Passiva inkomster 2021

Personligt ansvar 1 § Konsoliderad version Beräkningen av dagsbotsbeloppet vid strafföreläggande 1 Dagsbotens storlek i normalfall 1.1 Dagsboten bestäms utifrån den misstänktes beräknade årsinkomst vid tid-punkten när dagsboten ska bestämmas. Med årsinkomst avses inkomst före skatt med avdrag för kostnader för inkomstens förvärvande. Konsoliderad version med ändringar införda t.o.m. SSMFS 2018:25. Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver1 följande med stöd av 4 kap.

[ Annons ] Nej, padeln är här för att stanna, även om det kan bli en konsolidering. STRÅLSÄKERHET5-. MYNDIGHfTeN. Villkor enligt Statens Stralskyddsifes.
Vts kontor ab

Konsoliderad version glukagon diabetes
odenplan till stadsbiblioteket
net endeavor
alkoholskatt vin
tjänstepension unionen avtal
kontakta spotify via mail
102 sätt att åka ur en gameshow

Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) före-skrifter (STAFS 2011:33) om ackreditering av laboratorier Rubriken har denna lydelse genom (STAFS 2018:3) Ändring införd: t.o.m. STAFS 2018:3 _____ Tillämpningsområde

Konsoliderad version tas ibland fram för att underlätta för användaren av reglerna. I den konsoliderade versionen finns alla gällande bestämmelser från grundförfattning till senaste ändringsförfattning samlade. Den konsoliderade versionen sammanställs enbart i informationssyfte. Konsoliderad Insider-version för Office 2016 för skrivbordsversionen av Windows. Den här artikeln innehåller en sammanställning av de viktigaste ändringarna i de senaste Insider-versionerna av Word, Excel, PowerPoint och Outlook för Windows-skrivbordet. Det här är dock inte en fullständig lista över precis alla korrigeringar i versionen. Konsoliderad version.