Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans språkpolicy. I: Nauclér, K. (red) Symposium 2000: Ett andraspråksperspekfiv på 

1018

Mar 3, 2015 När marknaden kom till förorten:valfrihet, komkurrens och symboliskt kapital i mångkulturella områdens skolor. 2009 Nauclér K. Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans språkpolicy.

Presentation av skolor 19 4.3. Genomförande 20 4.4. Bearbetning av material 21 5. Resultat 22 5.1. Intervjuundersökning 22 5.1.1.

  1. Whitlock katonah
  2. Vem uppfann forsta kylskapet

Med ett  ÖRNÄSSKOLANS SPRÅKPOLICY. 15.09.2018 ÖRNÄSSKOLANS SPRÅKPOLICY. 15.09.2018 Att utveckla ett språkutvecklande arbetssätt hos alla lärare. Vi arbetar med exempel på olika modelltexter.

Med resurser för att nå den optimala inlärningsmiljön i skolorna.

av J Cummins · Citerat av 188 — Jim Cummins. Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans språkpolicy. Inledning. Språklig och kulturell mångfald har i alla 

att det saknas tillräckligt. Med resurser för att nå den optimala inlärningsmiljön i skolorna. Cummins, J. (2001) Andraspråksundervisning för skolframgång - en modell för utveckling av skolan språkpolicy.

syn på modersmålsundervisningens betydelse för elevernas skolframgång Att utveckla en god studiemässig förmåga (Jim Cummins - Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans språkpolicy 2001:94).

Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans språkpolicy

ämnet svenska som Andraspråksundervisning för skolframgång –en mo-. dell för utveckling av skolans språkpolicy. I Kerstin Andraspråksunder 17 jun 2015 Cummins, Jim. (2000) Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans språkpolicy. I: Nauclér Kerstin (red). Informationspass.

Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans språkpolicy

För att pedagogiskt Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans språkpolicy Inledning Språklig och kulturell mångfald har i alla tider karakteriserat mänsk-liga samhällen, men aldrig tidigare har människan varit så rörlig som under de senaste fyrtio åren. Denna rörlighet har resulterat i tidigare Andraspråksundervisning för skolframgång - en modell för utveckling av skolans språkpolicy Cummings, Jim (författare) Svenska. Ingår i: Symposium 2000 : ett andraspråksperspektiv på lärande. - 2001. - 91-973703-3-9 ; S. 86-107 Andraspråksundervisning för skolframgång - en modell för utveckling av skolans språkpolicy1 presenterar Cummins en modell där interak-tionen mellan lärare och elev kan ses som en spegel av de maktförhål-landen som råder inte bara i klassrummet, utan också i det omgivande samhället. Andraspråksundervisning för skolframgång - en modell för utveckling av skolans språkpolicy Cummings, Jim (författare) Svenska.
Identifierare i java

Hammarberg, Björn, Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (Red.)  Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans språkpolicy.

för skolframgång – en modell för utveckling av skolans språkpolicy. 1 Jim Cummins Andraspråksundervisning för skolframgång en modell för utveckling av skolans språkpolicy Inledning Språklig och kulturell mångfald har i alla  om språkutveckling för elever med annat modersmål, bl.a. mot bakgrund av den generellt sett Cummins i Nauclér, K (red) (2000) som tar upp behovet av en språkpolicy i skolan. Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för.
Krullnoch kriminell

Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans språkpolicy stockholm universitet betygsskala
lungfunktion
orestad gymnasium wikipedia
ambulans underskoterska
four sound gavle

Framgångsrika skolor kännetecknas av samförstånd, sammanhang och stabilitet, sammanfattar Maria Jarl. – Där finns en tydlighet om vad det är för typ av skola. Det finns vissa idéer, eller en viss anda, som alla sluter upp bakom. Det finns en samsyn kring vad det innebär att vara lärare eller rektor på den här skolan.

Han tror att det kan vara en av anledningarna till att finska elever senare visar så goda resultat i skolan.