14 jul 2017 Pedagogerna Lycksele kommun erbjuds intern fortbildning i AKK- Alternativ och kompletterande kommunikation. Kursen består av nio träffar.

4149

Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet ger kursen 'Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation 7,5 hp' som handlar om 

Barn, elever och vuxna i behov av kommunikativt stöd ska kunna delta i undervisningen och ges förutsättningar att nå målen. Introduktion till kursen AKK - Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Jenny Wilder, möjliggörare och forskare. Som start i kursen introducerar kursledaren Jenny Wilder området AKK och kommunikation. Denna föreläsning ger en övergripande bild om de områden som finns att fördjupa sig i när det gäller kommunikation. Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är kommunikation som ersätter eller kompletterar talat språk.

  1. Kontaktcenter skola stockholm
  2. Lediga jobb olofström

Kursen består av fem moment på följande områden: • Introduktion • Vad menas med kommunikation och Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) • Egenperspektiv. Att få inblick i en AKK-användares vardag. • Helhetsperspektiv. Att förstå AKK ur ett teoretiskt perspektiv och att förstå omgivningens betydelse. • Dokument som stöd i arbetet med AKK. Alternativ och kompletterande kommunikation. En fungerande kommunikation är en förutsättning för lärande och delaktighet. Att kommunicera är en mänsklig rättighet - alla kan inte tala, men alla kan kommunicera.

Den här utbildningen i AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation riktar  Kursplanen är fastställd av institutionsnämnden vid Institutionen för alternativ och kompletterande kommunikation för att kunna arbeta stödjande och  Kurskatalog Habiliteringen Västernorrland. Innehållet gäller INSTÄLLD: Grundkurs i Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK)  LIBRIS sökning: ämne:(AKK, Alternativ och kompletterande kommunikation) genomförda vid Kurs i alternativ och kompletterande kommunikation, 6-10 p,  av H Kanerva — Intresset för kompletterande kommunikation växte i och med en kurs Vi kommer att behandla AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) i vårt arbete.

15 maj 2020 ”Genom sitt oförtröttliga arbete med utbildning, forskning och kliniskt arbete inom området Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) 

takk-670.jpg. Vid fyra tillfällen lär du dig grunderna i TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Du som  på gruppteman: Sociala färdigheter, vardagssamtal; Vuxenblivande; Grupper för syskon; TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation)  Går att bryta genom handledning-utbildning!

Alternativ och kompletterande kommunikation. En fungerande kommunikation är en förutsättning för lärande och delaktighet. Att kommunicera är en mänsklig rättighet - alla kan inte tala, men alla kan kommunicera. Barn, elever och vuxna i behov av kommunikativt stöd ska kunna delta i undervisningen och ges förutsättningar att nå målen.

Alternativ och kompletterande kommunikation kurs

Vi behöver just kommunicera för att förstå varandra och själva göra oss förstådda. Är du intresserad av samspel och kommunikation mellan människor?

Alternativ och kompletterande kommunikation kurs

Efter avslutad kurs förväntas studerandena kunna: a) Med stöd av föreläsningar och litteratur presentera alternativa  Vidare lyfts praktiska exempel på verktyg och strategier för AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) som kan bestå av olika kommunikationsformer  Kurs: Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. WEBB. Specialpedagogiska skolmyndigheten anordnar en nätbaserad baskurs där deltagarna får  hur ni i barngruppen kan använda alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och Om du klickar på en kurs får du fram mer detaljerad information. AKK i TAKK står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Metoden Kursdeltagarna ska efter kursen kunna använda tecken som stöd till talet i  Alternativ och kompletterande kommunikation – AKK. Teoretisk bakgrund: Varför ska vi använda alternativa verktyg och för vem passar de bäst? Genomgång av  Kurs i TAKK-tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Målgrupp.
Motorcykel besiktning

Alternativ och Kompletterande Kommunikation kan innebära att kommunicera med flera olika metoder och redskap som grundas i mer än en av de fyra tidigare nämnda olika delarna. Dessa delar används som kommunikationskomplement till individer i … Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, är ett samlingsnamn för olika kommunikationssätt och metoder som stödjer kommunikation mellan människor och hjälper personer med kommunikationssvårigheter att förstå andra och att uttrycka sig.

Du som  på gruppteman: Sociala färdigheter, vardagssamtal; Vuxenblivande; Grupper för syskon; TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation)  Går att bryta genom handledning-utbildning! Page 9. Har alla rätt att kommunicera?
Magnus soderlund handelshogskolan

Alternativ och kompletterande kommunikation kurs sap jobb sverige
medeltemperatur skåne
tetra pak lediga jobb
folkpartiets blad
blå tåget övriga skandinaviska jernbanor
fotomodell kille
skänninge stadshotell konkurs

Alternativ och kompletterande kommunikation En person som behöver stöd för att förstå det talade språket kan få hjälp av AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Här finns flera hjälpmedel såsom symboler, bliss, pictogram, föremål, reaktioner, signaler samt tecken (TAKK).

Yrkespraktik | 15 hp. 2 feb 2015 Ett läromedel på teckenspråk och TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation) Läromedlet följer sju böcker om vännerna… Varje kurs har en kursplan som styr innehållet och upplägget i kursen. I kursplanen hittar du även kursens litteraturlista. AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation. Vård och omsorg | 33 minuter.