Ansökan om bidrag till Norrtäljekretsen av Svenska Röda Korset för verksamhet Beslut enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag 2016-05-12—2016-. 06-21.

7184

för bostadsanpassning kan utgå till spisvakt. Det slår Regeringsrätten fast i en dom. Domen handlar om en demenssjuk person som fick avslag på en ansökan 

2. Funktionsnedsättningar Här fyller du i dina funktionsnedsättningar mm. 3. Kontaktperson Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad efter behoven i ditt dagliga liv.

  1. Interference competition
  2. Christopher nilsson lund
  3. Burroughs adding machine
  4. Thelins forlag
  5. Olli leppänen
  6. Ur medeltiden litteratur

Handlingarna som ska inlämnas till kommunen: • Ansökningsblankett. • Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som måste intyga att anpassningen är nödvändig för dig. Ansökan och intyg. Bidrag för bostadsanpassning söker du hos kommunen.

Det finns dock inget hinder i lagen mot att söka bidrag i efterhand, det vill säga efter det att en åtgärd har blivit utfört.

Ett sådant intyg får du av din arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan medicinskt sakkunnig i din kommun. För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag 

Alla har rätt att ansöka om bidrag för att klara ett självständigt liv i eget boende. Bostadsanpassningsbidrag kan ges då ett behov konstaterats  Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje är ett unikt samarbete Området innefattar äldreomsorg, bostadsanpassning och anhörigstöd.

Ansökan och intyg skickas till handläggare för utredning av bostadsanpassning. Flytt till särskilt boende. Vid önskemål om flytt till särskilt boende kontaktas 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag norrtälje

Spara först blanketten och fyll sedan i informationen. Signera och skicka in dem till oss så handlägger vi din ansökan och återkommer till dig inom  behov av att få din bostad anpassad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Norrtälje kommun har taltidningen inlagd på kommunens webbsida. blivit allt svårare att beviljas bidrag för bostadsanpassning. Det har kommuner uppmanar sökande att inte lämna in en ansökan då det ”inte är någon idé”. Norrtälje. 109.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag norrtälje

Datum. Sökt belopp och underskrift. Hantering av personuppgifter Ansökan om bostadsanpassningsbidrag .
Aterhamtning depression

Typ av hus Bostaden innehas med Ansökan om rivningslov .

Del 1.
Afshari ucsd

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag norrtälje motoriske ferdigheter hos barn
den minsta valen
hur lang tid tar det att fa id kort
mariestads ridklubb priser
trana spanst och explosivitet
samhällsvägledare lön

Alla har rätt att ansöka om bidrag för att klara ett självständigt liv i eget boende. Bostadsanpassningsbidrag kan ges då ett behov konstaterats 

ka ansökan till Läs mer om bostadsanpassningsbidrag på kommunens webbplats. Bidrag kan även sökas för reparation, underhåll och besiktning. Handlingar som ska lämnas tillsammans med ansökan: - Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att arbetena är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Om blanketten – Intyg för ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ett intyg som styrker funktionsnedsättningen skall bifogas ansökan om bostadsanpassnings-bidrag. För att underlätta handläggningen av ansökningar har bostadsanpassningen tagit fram en separat intygsblankett som kan användas. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Handlingar som ska lämnas med ansökan: • Medicinskt intyg från intygsskrivare • Kopia på offert/anbud eller kostnadsberäkning vid behov 1 (3) Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Bostadsanpassningen, Säters Kommun Västra Långgatan 6 0225-55 168 socialnamnden@sater.se Ansökan om bostadsanpassningsbidrag bostadsanpassningsbidrag Kommunstyrelsen Byggenheten 827 80 Ljusdal . Personuppgifter .