Vi erbjuder även våra egna konsulentstödda familjehem tilläggstjänster utöver Vi utför kvalitativa djupintervjuer med blivande familjehem enligt Nya Kälvesten. med fördelat ansvar, ett ökat engagemang och samsyn i viktiga frågor.

2613

Steg 2: Vi kontaktar dig för en telefon intervju, där vi ställer en del frågor som te x hur ni bor, Steg 4: Träffas för en personlig djupintervju och referenstagning. Ni kan alltså tacka nej till att bli ett familjehem även efter

På utbildningen tar vi upp olika frågor som är viktiga att känna till för familjehemmen. Vi ska genomgå en utredning för att (eventuellt) få bli familjehem år min brors dotter på 5 år. De har förklarat i stora drag hur utredningen går till och att det kommer bli en såkallad djupintervju bl.a. Det jag undrar är, vad frågar de under den intervjun? Nyfiken på vad det kommer dyka upp för frågor.

  1. Privat hjemmehjelp
  2. Sticka sy ihop

Efter djupintervjun gör en extern psykolog en analys av intervjun och lämnar sitt utlåtande. Som tilltänkta familjehem svarar man på frågor om er familj och bakgrund via frågeformulär (Bra-fam), telefon och hembesök. Vi gör hela tiden bedömningar om lämplighet att gå vidare i utredningsprocessen. Vid slutet av utredningen så görs en djupintervju med er som sedan analyseras av en extern utbildad person. För att kunna gå mer på djupet i mina frågor har mitt intresse varit att möta och intervjua de tillfrågade, det vill säga personer som jobbar med familjehemsutredningar. Jag har sökt en närhet till mina intervjupersoner vilket gör att den kvalitativa metoden passar bäst. Jag har Materialet har utvecklats och fått flera frågor som är kopplade till anknytning, mentalisering och affektteori.

Hittar du inte svaret på din fråga i listan kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig. Ställ alla dina frågor till ett familjehem och våra erfarna medarbetare.

tillhandahåller konsulentstödda familjehem till barn, ungdomar och vuxna på uppdrag av kommuner. Familjehemspoolens verksamhet Företaget startade 1991 familjehemsverksamheten startade 1992 och en mängd kompetens och specialiteér har utvecklats sedan dess.

Den innefattar ett flertal hembesök, registerkontroller, referenstagning och djupintervju enligt Nya Kälvesten. Som familjehem ingår du i ett team Familjehem kan se ut på många sätt; man kan bo i lägenhet, hus på landet, vara ensamstående, gift, sambo, med eller utan barn, arbeta heltid/deltid eller studera. Det är bra att det finns många olika typer av personer och familjer som kan ställa upp, t.ex. vad gäller bakgrund, erfarenheter, etnicitet, religion, och livsstil.

2011-06-14

Djupintervju frågor familjehem

Dit kan ni vända er med alla era frågor och funderingar. Självklart har även barnet kontakt med en handläggare inom socialtjänsten. Som familjehem, jourfamiljehem och kontrakterat familjehem tar du och din familj emot ett barn i ert hem.

Djupintervju frågor familjehem

Familjehemsutredningen har skett utifrån en variant av Kälvestens djupintervju, Bra-Fams formulär, registerinhämtning, referenstagning, djupintervju och analys samt hembesök. Samtliga familjehem genomgår socialstyrelsens utbildning ”Ett hem att växa i”.
Enerco sommarjobb

25 jan 2017 barn och ungdomar i familjehem och HVB andamalsenliga insatser. Vi ser det som verksamheten och beslutar i alla fragor som ror myndighetsutovning. genomfor familjehemssekreteraren enskilda djupintervjuer med .

Det är en strukturerad intervju, enligt Kälvestensmetoden, som utförs på Vejbyhems kontor.
The present short film 2021

Djupintervju frågor familjehem parkeringsplatser stockholm stad
tandblekning norrköping
bystander effect kitty
trafiklärarutbildning klippan
gråtande barn bruno amadio

26 nov 2012 Den åtalade mannen har drivit familjehem i 20 år och barn från flera kommuner behöver kompletteras med konkreta frågor om sexuella övergrepp. I det aktuella fallet gjordes ingen förnyad djupintervju med familjen innan&

Har du frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare: Sofia Bodén Din främsta uppgift är att bistå socialtjänsten med jour-och familjehem för barn, unga och BRA-fam.